27
Maj
2006
21:05

Nagroda Kobieta Wybitna

zobacz zdjęcie

Tytuł „Kobiety wybitnej” przyznany przez Europejskie Forum Właścicielek Firm

Vip news.pl 29.05.06
http://vipnews.pl/article.php?category=4&article=2072

Krystyna Janda została uhonorowana tytułem Kobieta Wybitna, przyznanym przez Europejskie Forum Właścicielek Firm.

Uroczystość wręczenia specjalnego certyfikatu odbyła się w siedzibie Business Center Club w Warszawie z udziałem prezesa BCC Marka Goliszewskiego i szefowej Europejskiego Forum Właścicielek Firm, pani Marty Kaczkowskiej. Gospodarzem popołudnia był Ryszard Rembiszewski, który przedstawił biogram artystki i listę jej wielorakich zasług.

Krystyna Janda otrzymawszy tytuł Kobiety Wybitnej znalazła się w ekskluzywnej Loży Kobiet Wybitnych. Poza nią w Loży zasiadają: Teresa Rosati, Krystyna Prońko, Janina Ochojska, Katarzyna Grochola, i Krystyna Woźniak-Trzosek.

„Europejskie Forum Właścicielek Firm powstało w 2002 r. Grupa zaprzyjaźnionych właścicielek firm postanowiła wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie i kobiecą inteligencję emocjonalną do zbudowania kobiecego środowiska będącego wzorcem etycznym i biznesowym dla przyszłych pokoleń. Tak sformułowanej misji nie proponowało żadne z działających stowarzyszeń kobiecych.

8 kwietnia 2003 r. stowarzyszenie pod nazwą Europejskie Forum Właścicielek Firm (EFWF) zostało wpisane do krajowego rejestru sądowego.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na Statucie EFWF, w myśl którego Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działalność prowadzona jest w oparciu o statut i Kodeks Etyczny EFWF. Widniejący w logo Stowarzyszenia wizerunek Ateny będącej ucieleśnieniem mądrości, rozsądku i czystości, bogini sprzyjającej sztukom, walczącej w obronie stanu i domowego ogniska przed zewnętrznymi wrogami nawiązuje do Kodeksu Etycznego EFWF. Zgodnie z Kodeksem Członkinie Europejskiego Forum Właścicielek Firm opowiadają się za formą państwa praworządnego i demokratycznego, popierają ideę przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej.

Wymagania stawiane członkiniom EFWF związane są zaletami osobistymi, zawodowymi i etycznymi, aktywnym udziałem w życiu społecznym, wzorową kulturą osobistą, dbałością o rozwój własny i swojej firmy, stosowaniem zasad fair play w życiu zawodowym i towarzyskim.”
http://vipnews.pl/article.php?category=4&article=2072

© Copyright 2024 Krystyna Janda. All rights reserved.