28
Listopad
2011
15:11

HONOROWA PERŁA POLISH MARKET

zobacz zdjęcie

Perła honorowa Polish Market 2011

• w kategorii „kultura – teatr” – Krystyna Janda, aktorka, reżyserka i dyrektorka Teatru Polonia, prywatnego przedsięwzięcia łączącego sukces frekwencyjny z artystycznym. Od 6 lat stara się, by Teatr Polonia był jedną z najprężniej działających prywatnych instytucji kulturalnych w Warszawie. Od roku do Teatru Polonia doszło kolejne przedsięwzięcie – Och-Teatr, którym zarządza wspólnie z córką Marią Seweryn.

Krystyna Janda; wybitna aktorka, reżyserka i dyrektorka warszawskiego Teatru Polonia:

– Perła Polish Market to dla mnie wielkie zaskoczenie i honor. Zauważenie mojej pracy i starań na polu dla mnie dotąd obcym, jest podwójnie ważne. Jestem jednak głównie aktorką, czasem reżyserem, zajmowałam się do niedawna kulturą jako twórca, myśląc i o kulturze i o sobie w sposób dość egoistyczny, jak przystało na artystkę… Od niedawna, od momentu założenia Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, której głównym celem statutowym jest prowadzenie teatrów, produkcje teatralne, wszelkie inne zdarzenia artystyczne tworzone w teatrze i dla teatru oraz jak najszerzej pojęta promocja i upowszechnienie kultury, moja optyka, wysiłki, energia zostały skierowane właśnie w tę stronę. Nie zwalniając dynamiki mojego życia zawodowego i pracy w dziedzinie jaka jest moją domeną, zajęłam się produkcją zdarzeń kulturalnych, upowszechnieniem i zarządzaniem kulturą na poziomie naszych dwóch teatrów, mających do dyspozycji ponad 800 miejsc każdego wieczoru. Jest to zadanie dla mnie piramidalnie trudne, szczególnie, że państwo nie jest – ani od strony ustaw, ani prawa, przygotowane na takie rozwiązania i inicjatywy obywatelskie. Każde wyróżnienie doceniające moje wysiłki ma dla mnie wielkie znaczenie i jest dla mnie wielkim honorem.

—————————————————————————————————————–

Od sześciu lat na Gali Pereł Polskiej Gospodarki wręczane są Perły Honorowe Polish Market, przyznawane najwybitniejszym osobistościom i instytucjom w dziedzinie gospodarki, nauki, kultury oraz krzewienia wartości patriotycznych i społecznych, których dorobek, doświadczenie, prestiż, etyka i walory osobiste dają rękojmię uznawania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości.

Perły są wybierane przez Kapitułę w skład której wchodzą:
• prof. Jerzy Buzek; b. premier, przewodniczący parlamentu Europejskiego
• Tadeusz Donocik – wiceprezes KIG, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach;
• Grażyna Jaskuła – wiceprezes Oficyny Wydawniczej „Rynek Polski”;
• prof. Janusz Lipkowski – przewodniczący kapituły, członek i wieloletni wiceprezes Polskiej Akademii Nauk;
• prof. Ksawery Piwocki – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
• prof. Andrzej Rottermund – dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie;
• Adam Szejnfeld – przewodniczący sejmowej komisji skarbu państwa;
• Janusz Steinhoff – b. wicepremier i minister gospodarki;
• prof. Andrzej Wiszniewski – b. minister nauki i b. rektor Politechniki Wrocławskiej;
• Krystyna Woźniak-Trzosek – prezes Oficyny Wydawniczej „Rynek Polski”.

————————————————————————————————————-

28 listopada w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się IX Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez anglojęzyczny ekonomiczny miesięcznik „Polish Market”. Uroczystość była połączona z jubileuszem 15-lecia miesięcznika „Polish Market”.

Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych, wyłonionych we wspomnianym wyżej rankingu. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach Wielkie Perły i Duże Perły. Wielką Perłą Polskiej Gospodarki zostały odznaczone KGHM Polska Miedź, Grupa Cyfrowy Polsat oraz Koksownia Przyjaźń. Tytuł Dużej Perły natomiast otrzymały następujące przedsiębiorstwa: PPUiH Agrobex, Avio Polska oraz 3M Poland.

Już po raz IV zostały wręczone Perły Honorowe. Specjalną Perłę uhonorowano prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Laureat dziękując za otrzymanie tego wyróżnienia powiedział: „Dziesięć tysięcy egzemplarzy Polish Marketu jest bardzo rozsądnie dedykowane właściwym osobom. Dlatego FirmaPolish Market jest powszechnie znana, wśród ludzi którzy decydują o losie Europy. 15 lat to odległość czasowa o której warto dziś trochę pomyśleć. 15 lat temu wspólnie marzyliśmy o tym, byśmy mogli wysłuchać na stojąco „Ody do Radości” Beethovena. To było na 2 lata przed rozpoczęciem naszych negocjacji członkowskich, a już wtedy Polish Market promował polską gospodarkę. Bo ta zależność tego wszystkiego, co się dobrego dzieje w Polsce od stanu polskiej gospodarki była dla tej redakcji oczywista. Dzięki temu można było promować także polską naukę, a może przede wszystkim polską kulturę… Mam wielki zaszczyt reprezentować nie tylko Unię, ale także wewnątrz Unii – Polskę. Firma Polska ma dziś ogromny wpływ na powodzenie europejskie. A z Polski do UE wieje dobry, orzeźwiający wiatr. Jedną z firm, które ten dobry wiatr w światowy obieg wprowadzają jest na pewno Polish Market! Dziękuję za wyróżnienie. Jestem naprawdę wzruszony.”

Perłę Honorową otrzymali także: w kategorii nauka: Witold Rużyłło oraz Krzysztof Matyjaszewski; w kategorii gospodarka Marek Belka. W kategorii kultura Chór Filharmonii Narodowej w Warszawie, Krystyna Janda oraz Jerzy Skolimowski, natomiast Michał Stefanowski w kategorii sztuka użytkowa. Małgorzata Żak Fundacja „Polsat” oraz Janusz Sobieraj otrzymali Perłę w kategorii krzewienie wartości społecznych, a Jerzy Woźniak w kategorii krzewienie wartości patriotycznych.

Patronat nad Galą objął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber. Uroczystość uświetnili swymi występami: Chór Filharmonii Narodowej pod kierownictwem Henryka Wojnarowskiego, znakomici artyści operowi oraz laureaci Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej, których wspiera „Polish Market”

© Copyright 2024 Krystyna Janda. All rights reserved.