10
Wrzesień
2014
18:09

Nota biograficzna Krystyny Jandy z 2014 roku

Krystyna Janda. Aktorka, reżyserka, felietonista, dyrektorka artystyczna dwóch teatrów warszawskich, prezes Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury.

Jest absolwentką Państwowego Liceum Plastycznego i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Ukończyła także Szkołę Muzyczną I stopnia i Studium Baletowe przy Operetce Warszawskiej. Debiutowała jeszcze w trakcie studiów, w spektaklu Teatru TV Trzy siostry Antoniego Czechowa rolą Maszy. Debitem teatralnym były, Aniela w Ślubach panieńskich w Teatrze Ateneum i Dorian Gray w Portrecie Doriana Graya Oskara Wilda w Teatrze Małym. Po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w filmie Andrzeja Wajdy – Człowiek z marmuru. Od lat 80. gra i pracuje nieprzerwanie. W teatrze zagrała ponad 60 ról – od antyku przez Szekspira do współczesnego repertuaru teatralnego, polskiego i światowego. W swoim repertuarze ma wiele monodramów, z których każdy był sukcesem. Zagrała także ponad 45 ról – od klasycznych do współczesnych – w Teatrze Telewizji oraz około 50 ról w filmach fabularnych. Jest laureatką wielu nagród i odznaczeń przyznawanych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Została nagrodzona Złotą Palmą na festiwalu w Cannes za role w filmiePrzesłuchanie i Medalem Karola Wielkiego w dziedzinie kultury, za wkład w zjednoczenie Europy. Gra, śpiewa, reżyseruje, pisze felietony i dziennik internetowy, wydaje płyty i książki. Została wielokrotnie nagrodzona jako najpopularniejsza i najbardziej ceniona aktorka w kraju. Na koniec wieku XX przyznano jej w plebiscycie magazynu Polityka, tytuł najwybitniejszej aktorki stulecia kinematografii polskiej. W 2005 roku podjęła jako jedna z pierwszych wyzwanie stworzenia pierwszego prywatnego teatru w Warszawie. W tym celu założyła Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, której jest fundatorką i prezesem. Jej Fundacja stworzyła dwa teatry warszawskie, których jest dyrektorem artystycznym, Teatr Polonia i Och -Teatr. W roku 2014 została uhonorowana tytułem Człowieka Wolności 25-lecia, w dziedzinie sztuki.

© Copyright 2023 Krystyna Janda. All rights reserved.