13
Sierpień
2015
23:08

Na wieży Babel

fm do którego inspiracją był wiersz Wisławy Szymborskiej z udziałem m.in. Krystyny Jandy, Danuty Stenki, Krzysztofa Globisza.

© Copyright 2024 Krystyna Janda. All rights reserved.