11
Kwiecień
2008
18:04

Medal im. prof. T. Kotarbińskiego

Warszawa. Medal im. prof. T. Kotarbińskiego dla Krystyny Jandy
24 stycznia Kapituła Medalu im. Kotarbińskiego pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa PAN, uhonorowała odznaczeniem: prof. Wojciecha Gasparskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, firmę A. Blikle oraz Krystynę Jandę [na zdjęciu].

«Medal im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przyznawany jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania i za ich praktyczne wdrażanie. 24 stycznia Kapituła Medalu im. Kotarbińskiego pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, prezesa PAN, uhonorowała odznaczeniem: prof. Wojciecha Gasparskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, firmę A. Blikle oraz Krystynę Jandę. Prof. Gasparski został odznaczony za wieloletnią pracę naukową, szczególnie za publikacje wspierające praktyczną działalność przedsiębiorstw. Uczony kontynuuje dzieło prof. Kotarbińskiego – rozwoju polskiej prakseologii. Firmę A. Blikle odznaczono za upowszechnianie zasady nowoczesnego zarządzania, zwłaszcza zarządzania jakością. Krystynę Jandę uhonorowano za szczególny rodzaj przedsiębiorczości artystycznej i intelektualnej, wymagającej połączenia talentu i smaku artystycznego z typowymi cechami przedsiębiorcy. K. Janda jest właścicielką i menedżerem prywatnego teatru Polonia.»

„Medal im. prof. T. Kotarbińskiego”
Forum Akademickie nr 3
04-04-2008

 

Przyznano medale im. Kotarbińskiego 2008-01-31, 15:53 Kapituła Medalu im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, której przewodniczy prezes PAN Michał Kleiber, zdecydowała się nagrodzić w tym roku trzy osoby: prof. Wojciecha Gasparskiego z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Krystynę Jandę oraz firmę Blikle – poinformowała Polska Akademia Nauk. Medal przyznawany jest od 1997 roku za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania, a także za ich praktyczne wdrażanie”.

Prof. Wojciech Gasparski został uhonorowany za wieloletnią pracę naukową, szczególnie w zakresie publikacji książkowych i artykułów, wspierających praktyczną działalność licznych przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Krystyna Janda otrzymała medal za „szczególny rodzaj przedsiębiorczości artystycznej i intelektualnej, wymagającej połączenia talentu i smaku artystycznego z typowymi cechami przedsiębiorcy – wyczuciem rynku, umiejętnością dotarcia do potencjalnego klienta, zdolnością do podejmowania ryzyka finansowego, prawidłowym doborem zespołu”. Firma A. Blikle otrzymała odznaczenie za „szerokie upowszechnianie zasady nowoczesnego zarządzania, a w szczególności zarządzania jakością”.

Patronem medalu jest wybitny polski uczony, twórca prakseologii, autor „Traktatu o dobrej robocie”, profesor Tadeusz Kotarbiński, Prezes PAN w latach 1957-1962. Prakseologia to nauka w filozofii, której celem jest pomaganie w zmierzaniu do obranego celu. Uczy także przewidywania skutków podjętych działań i minimalizowania strat, gdy plan zawiedzie.

Wśród laureatów Medalu znajdują się m.in. red. Jerzy Giedroyć – założyciel i redaktor „Paryskiej Kultury”, Bill Gates – twórca Microsoftu, Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Andrzej Wajda – reżyser, Krzysztof Penderecki – muzyk i kompozytor, prof. Andrzej Koźmiński – członek korespondent PAN, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, prof. Zbigniew Religa – wybitny kardiochirurg.

Uroczyste wręczenie odznaczeń odbędzie się już wkrótce. O terminie uroczystości poinformuje PAN.

Jerzy Piątek

© Copyright 2023 Krystyna Janda. All rights reserved.