22
Maj
2011
15:05

Homo Creator Laureatus

„HOMO CREATOR LAUREATUS”

„Niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwa, jak posługa myślenia”
Ta myśl papieża Jana Pawła II wygłoszona w krakowskim kościele św. Anny, od początku przyświeca działalności Stowarzyszenia „Klub Twórczego Myślenia” w Otwocku

Raz w roku Zarząd Klubu wybrane osoby życia publicznego nagradza za twórcze myślenie i kreatywność. Jest to nagroda bez materialnego załącznika nie licząc dyplomu i książki lub innej pamiątki, często ze zbiorów Sławy Przybylskiej.
W tym roku wręczenie honorowych nagród Stowarzyszenia KTM miało miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie, 15 maja. „Człowiekiem Twórczym Uwieńczonym”, bo tak brzmi przekład łacińskiego tytułu, za rok 2010 zostali: Krystyna Janda – aktorka, Teresa Zaniewska – prof. z SGGW w Warszawie, Zbigniew Adrjański – pisarz z Łomianek, ks. Jan Grochowski z Łomży – twórca oryginalnie oprawionych zegarów, Emilian Kamiński – aktor, ks. dziekan Bogusław Kowalski, Stanisław Kruszewski – burmistrz Józefowa, Dariusz Łokietek – burmistrz Karczewa, Alojzy Szymański – rektor SGGW w Warszawie i Włodzimierz Ulicki – wydawca z Warszawy.
Uroczystość wręczana nagród prowadzili Urszula Boratyńska -członek Zarządu KTM, nauczycielka z gimnazjum im. Ireny Sendlerowej w Otwocku i Jan Krzyżanowski. Zaproszonych gości przywitała dyr. MOK w Józefowie, Danuta Wojciechowska, laureatka KTM w 2007 r.
Po ceremonii wręczenia nagród miało miejsce, jak to kiedyś określił Jerzy Waldorff, mając na myśli wokalne talenty Sławy Przybylskiej, piękne malowanie rzeczywistości słowami. Pani Sława „malowała rzeczywistości” jak za dawnych dobrych czasów z dziewczęcym wdziękiem, przyprawiając starszych słuchaczy o łezkę wzruszenia, a wszystkich prowokując do spontanicznych, gromkich oklasków. Artystce akompaniowali: Janusz Tylman na fortepianie i Marek Wroński na skrzypcach. Uroczystości i koncertowi towarzyszyła sprzedaż płyt Sławy Przybylskiej i książek o Niej. Jak zapowiedział narrator, połowa dochodu będzie przeznaczona na budowę pomnika Ireny Sendlerowej w Otwocku. Już ponad 200 osób znalazło się w komitecie budowy pomnika, jest nim każdy kto wpłaci dowolna kwotę na ten szczytny cel.

© Copyright 2024 Krystyna Janda. All rights reserved.